Jakie uprawnienia są potrzebne do wykonywania zawodu architekta wnętrz?

Odbieramy wiele telefonów z zapytaniem o wymagane uprawnienia do projektowania wnętrz, czy też do wykonywania zawodu architekta, stylisty wnętrz. z tekstu dowiesz się Co to są zawody regulowane (reglamentowane). Czy potrzebujesz uprawnień do wykonywania zawodu projektanta wnętrz. Na czym polega swoboda działalności gospodarczej. Zawody regulowane pojęcie Zawody regulowane (reglamentowane) to zawody, których wykonywanie jest dozwolone dopiero po uzyskaniu określonego zezwolenia, które z kolei jest wydawane po spełnieniu wymogów określonych przepisami prawnymi (np.: zdanie egzaminu, ukończenie ...

Czytaj więcej