Jakie uprawnienia są potrzebne do wykonywania zawodu architekta wnętrz?

Odbieramy wiele telefonów z zapytaniem o wymagane uprawnienia do projektowania wnętrz, czy też do wykonywania zawodu architekta, stylisty wnętrz.

z tekstu dowiesz się

  1. Co to są zawody regulowane (reglamentowane).
  2. Czy potrzebujesz uprawnień do wykonywania zawodu projektanta wnętrz.
  3. Na czym polega swoboda działalności gospodarczej.

Zawody regulowane pojęcie

Zawody regulowane (reglamentowane) to zawody, których wykonywanie jest dozwolone dopiero po uzyskaniu określonego zezwolenia, które z kolei jest wydawane po spełnieniu wymogów określonych przepisami prawnymi (np.: zdanie egzaminu, ukończenie wymaganej praktyki zawodowej, ukończenia właściwego kształcenia itp.).

Obecnie w Polsce jest aż 380 zawodów regulowanych. Do takich zawodów w Polsce należy między innymi: adwokat, radca prawny, architekt, pośrednik nieruchomości, pilot wycieczek, przewodnik turystyczny, lekarz, pielęgniarka, położna, dentysta, asystentka dentystyczna, psycholog, fizjoterapeuta, ratownik medyczny, masażysta, farmaceuta, bibliotekarz, pośrednik pracy, obsługujący dźwigi, monter rusztowań, spawacz, kierowca taksówki i wiele innych.

dla dociekliwych proponujemy skorzystanie z Bazy Zawodów Regulowanych tutaj >>>

Uprawnienia do projektowania wnętrz

W praktyce okazuje się, że uprawnienia do projektowania wnętrz nie są potrzebne. To znaczy, że chociaż zawód “architekt” jest zawodem regulowanym, to projektant wnętrz, zwany także architektem wnętrz, nie zostały wymienione w bazie zawodów regulowanych. (Zobacz bazę tutaj >>>)

Zasada swobody działalności gospodarczej

Warto też wspomnieć, że “prawo wykonywania zawodu projektanta wnętrz” wyprowadza się z zasady “swobody działalności gospodarczej”. Swoboda działalności gospodarczej jest naczelną zasadą w polskim prawie gospodarczym. Została wyrażona wprost w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej z dnia  2 lipca 2004 roku. (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807)

Zgodnie z artykułem 6 tej ustawy działalność gospodarczą  definiuje się jako zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, również polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, a także jako działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły. Swoboda tak rozumianej działalności polega na uprawnieniu do podejmowania, prowadzenia i zakończenia działalności gospodarczej, na równych warunkach i zasadach, w granicach obowiązującego prawa. Dodatkowo, ta ważna z punktu zasada znajduje swoje pełne potwierdzenie w artykule 22 Konstytucji, w którym zapisano, że prowadzenie działalności gospodarczej jest co do zasady wolne, natomiast jego ograniczenie może nastąpić tylko w drodze ustawy oraz tylko ze względu na ważny interes publiczny.

Czyli co nie jest prawem zabronione jest dozwolone.

Zobacz inne

Tanio, szybko, dobrze – trójkąt idealny? Wybieramy optymalny program CAD do projektowania z wieczystą licencją

Jaki program CAD 2D wybrać i na co zwrócić uwagę przy zakupie?

Czym zajmuje się projektant wnętrz?

1 thought on “Jakie uprawnienia są potrzebne do wykonywania zawodu architekta wnętrz?”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *